Wat doet een Raad van Advies voor u?

Een Raad van Advies is een groep ervaren mensen (meestal 2 of 3) met wie u kunt sparren over vraagstukken die de continuïteit en ontwikkeling van uw bedrijf aangaan. Personen die op beslisniveau actief zijn – of zijn geweest – en daadwerkelijk onafhankelijke toegevoegde waarde hebben als gesprekspartner voor u als ondernemer.

Een RVA functioneert niet binnen een wettelijk kader, in tegenstelling tot een Raad van Commissarissen waar allerlei verplichtingen (bijvoorbeeld een toezichtplicht) en verantwoordelijkheden aan de orde zijn. Wel maakt u afspraken met de RVA-leden over hoe de samenwerking vormgegeven wordt. Die ‘spelregels’ worden vastgelegd in een RVA-reglement. In de regel vergadert u zo’n 4 tot 6 keer per jaar met de RVA. De bezoldiging van een RVA bestaat over het algemeen uit een vast bedrag per jaar, dat de ondernemer met de RVA-leden afstemt.

Waarom een Raad van Advies?

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven met een RVA sneller een gezonde groei weten te realiseren en betere financiële prestaties leveren. Strategisch sparren met ervaringsdeskundigen levert waardevolle nieuwe inzichten op en voorkomt of doorbreekt mogelijke bedrijfsblindheid.

Met een Raad van Advies bent u verzekerd van:

 • een frisse en onafhankelijke blik op uw onderneming
 • rust en structuur
 • waardevolle kennis en ervaring over actuele thema’s binnen uw bedrijf
 • uitbreiding van uw netwerk
 • meer vertrouwen van stakeholders, zoals financiers en leveranciers.

Taken Raad van Advies

De RVA-leden adviseren u op basis van hun eigen, vaak jarenlange ervaring. Daarbij heeft de RVA een klankbordfunctie. U als directeur blijft aan het stuur en bepaalt dus zelf of u een advies overneemt. Strategische vraagstukken die op de agenda van de Raad van Advies kunnen staan, zijn onder meer:

 • Verduurzaming
 • Internationalisering
 • Structurering
 • Automatisering en digitalisering
 • Personeelsbeleid
 • Financiering
 • Strategie
 • Professionalisering
 • Bedrijfsopvolging
 • Toetsing Businessmodel
 • Business Development
 • Innovatie

De voordelen van RVA Capabel

 • Strategisch sparren met (ex-)ondernemers en bestuurders met praktijkervaring
 • Vaste ervaren gesprekspartners voor minimaal twee jaar
 • Maatwerk: uw vraagstukken staan centraal
 • Gemak: het proces van werven, selecteren en aanstellen volledig uitbesteed

Weten wat een Raad van Advies voor u kan betekenen?

Wilt u meer lezen over wat een RVA uw bedrijf kan opleveren? Lees dan onze whitepaper ‘Gezond groeien met een RVA’. Of neem contact op met ons voor een informatieve kennismaking.

Neem contact op