Uit onderzoek blijkt dat slechts 4% van de bedrijven zich laat bijstaan door een RvA, terwijl onderzoek ook heel duidelijk aantoont dat bedrijven met een RvA beter presteren. Inmiddels hebben we 1 opdracht afgerond en hebben we menig gesprek lopen. Op 7 mei waren we uitgenodigd bij het Gelders Familiebedrijvengilde om een themabijeenkomst te leiden over dit onderwerp. We hebben dit samen gedaan met onze relatie Mark de Beer van De Beer International die al ruim 8 jaar samenwerkt met een Raad van Advies.

Aan de hand van de ervaringen van familiebedrijf De Beer International heeft onze partner Peter Waterman een presentatie gegeven over het nut van een Raad van Advies. In 2013 zijn de broers Mark en René gestart met hun RvA. Zij raakten geïnspireerd tijdens het programma dat Hogeschool Windesheim in die periode organiseerde. Op jonge leeftijd hebben beide broers het bedrijf van vader overgenomen. Er bleek al snel een behoefte om, ook buiten de familie, te kunnen sparren over (groei) strategieën en om meer met de toekomst bezig te zijn. Daardoor ‘ben je ook meer in staat om aan in plaats van in je bedrijf te werken’. Zoekprofielen werden opgesteld en er zijn drie terreinen bepaald waarop men extra ervaring en kennis zou willen binnen halen. Uiteindelijk zijn de 3 toegevoegde leden binnen de adviesraad expert op verschillende terreinen. Samen met de directie en soms het management erbij worden 5 keer per jaar vraagstukken als groei ambitie, buy-and-build-strategieën en internationalisering besproken.

De leden van de raad zijn gezocht binnen het eigen netwerk en dat van Windesheim. Ook de huisbankier en accountant zijn gevraagd of zij geschikte leden kennen. Bij voorkeur wil men geen mensen die een directe relatie met of belang bij het bedrijf hebben. Regelmatig het functioneren van de raad evalueren is belangrijk, zeker als deze voor een langere termijn wordt geïnstalleerd. Vooraf zijn duidelijke afspraken gemaakt en zijn de belangrijke zaken geformaliseerd.

Persoonlijke ervaringen van de deelnemers aan de bijeenkomst

De deelnemers van de themabijeenkomst noemen de RvA ook wel de hulplijn bij dillema’s en zij zetten de leden ook in bij gesprekken met externe financiers, strategische partners of familieleden. Deze rol van gespreks- of procesleider dwingt de directie een stapje terug te doen en zij kan daardoor meer op afstand en weloverwogen standpunten bepalen of (moeilijke) beslissingen nemen. Een RvA is voor sommige familiebedrijven toegankelijker dan de inzet van een adviesbureau dat veelal tijdelijke consultancy bieden.

De agenda voor de gesprekken met de raad worden door de directie opgesteld. Cijfers, belangrijke updates en zaken waar men op dit moment mee worstelt, worden vooraf gedeeld. Leden van de raad stellen kritische vragen die weer tot goede discussies kunnen leiden. De dynamiek van de bijeenkomsten met de raad levert ook een stok achter de deur voor een directie om meer te triggeren op de belangrijke zaken en minder op de dagelijkse hectiek. De gegeven adviezen wegen zwaar mee in de te nemen beslissingen van de directie.

Een proactieve rol van de Raad kan ertoe leiden dat thema’s als persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling maar ook de relatie en communicatie met de familieleden op de agenda komen. Een RvA geeft een solide uitstraling van familiebedrijven naar buiten toe, intern worden stabiliteit en toename van het ‘reflecterend vermogen’ genoemd als bijkomende pluspunten.

Een pro-actieve Raad zal de juiste vragen stellen, tegengas geven en de profielen zijn zeker geen kopieën van de directie. Zij zal ook oog hebben voor het belang van de historie en rol van de vorige generatie en familieleden binnen of buiten het bedrijf.

Vragen? Neem contact op met ons of vul het contactformulier in, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.

Direct contact met
RVA Capabel

Jan-Willem Onink – Commercieel Directeur
E: Jan-willem.onink@rvacapabel.nl
M: 06 469 78 478
L: LinkedIn

Gerelateerde blogberichten

Interview met Herman Molenaar: ‘Een Raad van Advies helpt bij het verduurzamen van MKB-bedrijven!’

Herman is voormalig MD en CFO van Vanderlande en sinds 1 februari is hij voor zichzelf begonnen. Stil zitten is…

Verder lezen
voordelen-raad-van-advies

De voordelen van een Raad van Advies

RVA Capabel helpt bedrijven bij het opzetten van een Raad van Advies en het werven en selecteren van de leden….

Verder lezen

Meld u aan voor de e-mail nieuwsbrief