Na mijn accountancy-opleiding ben ik terecht gekomen bij Stork. Daarna heb ik als MD en CFO 14 jaar mee mogen werken aan de groei van Vanderlande

Industries. Mijn hands on ervaring in management en leiderschap (van loonadministratie naar CFO) zit dus vooral in grote industriële maak- en projectbedrijven. Daarnaast heb ik altijd in Raden van Toezicht, Raden van Advies e.d. gezeten om te begrijpen wat er om ons heen gebeurt en om te helpen.

Mijn primaire drijfveer is duurzaam ondernemen. Het is mijn ambitie, hoe klein dan ook, om een bijdrage te leveren aan een brede welvaart, in een zorgvuldig gekozen mix van ‘people, planet en prosperity’. Een Raad van Advies kan hier mede een rol in spelen. Dat wil ik graag in partnership met onze klanten doen. Een waardevolle gesprekspartner zijn voor ondernemers bij het oprichten, inrichten en professionaliseren van een in alle opzichten duurzame Raad van Advies.

Terug naar partneroverzicht

Contact