RVA Capabel helpt bedrijven bij het opzetten van een Raad van Advies en het werven en selecteren van de leden. Onze partner Peter Waterman zet samen met Ben van Moerkerk, directeur van het Gelders Familiebedrijven Gilde, de voordelen van een Raad van Advies op een rij.

Hoe waarborgen we continuïteit? Hoe zorgen we voor mogelijke groei? Hoe kan het beter? Dit zijn essentiële vragen die centraal staan bij familiebedrijven. Een Raad van Advies (RvA) is een bestuursorgaan dat (familie)bedrijven hierbij adviseert en ondersteunt. Familiebedrijven die al een RvA hebben, zijn erg positief over dit klankbord. In dit artikel gaan we in op de functie en voordelen van een RvA, aan welke profielen adviesleden moeten voldoen en wat het verschil is met een Raad van Commissarissen.

Er komt veel op ondernemers en ondernemingen af, zoals concurrentie, (technologische) innovaties, veranderende wet- en regelgeving en interne zaken zoals personeelsaangelegenheden en leiderschap. Bij familiebedrijven spelen daarnaast ook meer specifieke zaken een rol, waaronder opvolging en mogelijk conflicterende belangen van familie en bedrijf. Continuïteit van het bedrijf vereist het vooraf bedenken hoe om te gaan met deze interne en externe factoren.

Solide balans tussen belangen van alle stakeholders

Een hulpmiddel daarbij is een goed doordachte inrichting van het bestuur van de onderneming. Voor een solide balans tussen de belangen van alle stakeholders – in het bijzonder bij een bedrijf waarbij eigendom in handen is van één familie – is er een aantal hulpmiddelen. Denk aan een Stichting Administratiekantoor, een Trusted Advisor, een Raad van Advies, een Raad van Commissarissen of een familiestatuut.

Wat is de belangrijkste functie van Raad van Advies?

Bij het oprichten van een Raad van Advies moet centraal staan voor wie de RvA wordt opgezet en wat de belangrijkste functie moet zijn. Hierin bestaat veel vormvrijheid omdat er geen dwingend juridisch kader bestaat. De functie én inrichting van de RvA is afhankelijk van de wensen van de ondernemer. Bedenk vooraf of de uitdagingen op het zakelijk vlak of binnen het familiale domein liggen. Afhankelijk hiervan worden niet-familiale directieleden en/of familiale eigenaren bij het proces betrokken.

Aan welk profiel moeten adviesleden voldoen?

Het is belangrijk om vooraf na te denken over de profielen van de verschillende adviesleden en hoe ze elkaar kunnen aanvullen. We raden aan om te werken met een opgesteld profiel om leden voor de Raad van Advies te werven. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn: advies op het gebied van algemene strategie en organisatieontwikkeling, kennis van de sector waarin het bedrijf actief is, ervaring als bestuurder of ondernemer, onafhankelijkheid en een helikopterview. Bedenk welke inbreng van de RvA-leden binnen uw bedrijf van belang is en probeer dit zo specifiek mogelijk in te vullen om zo de juiste personen te vinden voor uw situatie. Daarnaast bevelen we aan om vooraf schriftelijk afspraken te maken over de frequentie van vergaderingen, de financiële vergoedingen en het evalueren van de toegevoegde waarde van de RvA-bijeenkomsten.

Raad van Advies opgericht en dan?

Een Raad van Advies is een bestuursorgaan met gemiddeld drie leden dat meestal vier tot zes keer per jaar bij elkaar komt en dat een voornamelijk adviserende rol heeft bij de besluitvorming. Leden kunnen externe adviseurs zijn maar ook familieleden. De Raad van Advies functioneert als een klankbord voor de directie en geeft ook ongevraagd advies. Het is van belang de Raad van Advies ‘in stelling te brengen’ door goede informatievoorziening. Dat vereist openheid van zaken bij de directie van een familiebedrijf en de bereidheid hierover in discussie te gaan.

Toch liever een Raad van Commissarissen?

In sommige gevallen is er geen keuze tussen Raad van Advies en Raad van Commissarissen, omdat een Raad van Commissarissen verplicht voorgeschreven kan zijn. Een RvC is verplicht voor ondernemingen die zich kwalificeren als een structuurvennootschap, en voor beursgenoteerde ondernemingen.

Een bv is een structuurvennootschap wanneer:

  • de bv meer dan 100 werknemers in Nederland werkzaam heeft;
  • het geplaatst kapitaal hoger is dan het vastgestelde grensbedrag van 16 miljoen euro;
  • de vennootschap wettelijk verplicht is om een ondernemingsraad te hebben.

Voldoet de onderneming niet aan deze voorwaarden dan mag het bedrijf altijd vrijwillig een Raad van Commissarissen instellen. Voor deze RvC gelden precies dezelfde rechten en plichten als voor een verplichte Raad van Commissarissen (goedkeuringsrechten voor belangrijke bestuursbesluiten en RvC kan – bij het volledige regime – bestuurders benoemen en ontslaan) en is dan ook statutair bevoegd.

De aandeelhouders benoemen de Raad van Commissarissen en ze benoemen ook de individuele leden, op voordracht van de zittende commissarissen. De aandeelhouders kunnen kandidaten aandragen, maar de Raad van Commissarissen bepaalt welke kandidaat ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Het formele karakter van de RvC past bij een bedrijf met meerdere familiale eigenaren. De RvC kan een belangrijke rol vervullen als er verschil van inzicht tussen de eigenaren is maar ook wanneer een bedrijf een bepaalde omvang heeft. Naar de stakeholders toe is het dan een belangrijk signaal dat het ondernemingsbestuur serieus wordt genomen.

Voor het gemiddelde mkb-familiebedrijf is een Raad van Advies het geschikte bestuursinstrument. De focus ligt op advies, de inbreng van kennis en een netwerk- en klankbordfunctie voor de ondernemer.

Vragen? Neem contact op met ons of vul het contactformulier in, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug.

Direct contact met
RVA Capabel

Jan-Willem Onink – Commercieel Directeur
E: Jan-willem.onink@rvacapabel.nl
M: 06 469 78 478
L: LinkedIn

Gerelateerde blogberichten

Themabijeenkomst: Nut en noodzaak Raad van Advies

Uit onderzoek blijkt dat slechts 4% van de bedrijven zich laat bijstaan door een RvA, terwijl onderzoek ook heel duidelijk…

Verder lezen

Interview met Herman Molenaar: ‘Een Raad van Advies helpt bij het verduurzamen van MKB-bedrijven!’

Herman is voormalig MD en CFO van Vanderlande en sinds 1 februari is hij voor zichzelf begonnen. Stil zitten is…

Verder lezen

Meld u aan voor de e-mail nieuwsbrief