Uit naam van RVA Capabel hielp Jan-Willem Onink Fons de Weert, eigenaar van Wibro Isolatie & Renovatie en Bogers Installatieburo, aan de juiste voorzitter voor zijn in te richten Raad van Advies (RvA). In deze case leest u hoe dat in zijn werk ging. En waarom het belangrijk is om in een RvA mensen te hebben die het tactische en strategisch proces goed kunnen begeleiden: op een veilige manier hoogwaardige tegenspraak organiseren met het bedrijfsbelang als uitgangspunt.

Over Wibro Isolatie & Renovatie

Met ruim 45 jaar ervaring op het gebied van kozijnen, renoveren en isoleren in West-Brabant, weet Wibro Isolatie & Renovatie in Heerle haar klanten perfect te adviseren en bedienen op het gebied van duurzaam, comfortabel en veilig wonen. Zij brengen spouwmuur-, dak- en vloerisolatie aan, vervangen kozijnen met HR ++ of triple glas en bekleden de buitengevel waar nodig in combinatie met extra isolatie (bron: wibro.nl).


Het team van Wibro bestaat uit 32 medewerkers. Door de overname van Bogers Installatieburo komen er nog eens 14 medewerkers bij. De omzet van de combinatie bedraagt circa 9 miljoen euro.

Een voorzitter voor de RvA

Sinds augustus 2018 is Fons de Weert de eigenaar van Wibro. Eind 2022 liet hij zijn oog vallen op Bogers Installatieburo als waardevolle aanvulling. Om de benodigde financiële middelen te realiseren voor deze overname ging hij in gesprek met zijn bank. Deze wilde beslist meedenken maar vroeg wel om aandacht voor de continuïteitsrisico’s binnen het management van de onderneming, aangezien drijvende kracht Fons de Weert qua leeftijd de 60 ruim gepasseerd is.

Van de voorgestelde oplossingen sprak het inrichten van een RvA de eigenaar en opdrachtgever het meest aan. Hierin werd ruimte gemaakt voor de twee bedrijfsleiders van Wibro en Bogers. Aan RVA Capabel het verzoek om de juiste voorzitter te werven: een persoon van buitenaf die ervaring heeft met hands-on-leiderschap in de bouw- en installatiebranche en ook als klankbord kan fungeren voor de twee bedrijfsleiders.

“De samenwerking met Jan-Willem Onink verliep heel plezierig. Hij is betrokken, maar ook recht voor zijn raap waar nodig. En afspraak is afspraak, hij doet wat hij belooft.”
Fons de Weert, eigenaar Wibro en Bogers Installatieburo

Het belang van een frisse blik en tegenspraak

In tegenstelling tot een Raad van Commissarissen bestaan er voor een RvA geen wettelijke kaders. Een ondernemer is dus in principe vrij om zelf de samenstelling en inkleding van de RvA te bepalen. Toch vinden we het bij RVA Capabel belangrijk om kritisch na te denken over wie er plaatsnemen in de RvA. Een RvA met familieleden of relaties die elkaar kennen van de golfbaan is natuurlijk heel gezellig en kan in theorie goed werken. Maar de organisatie loopt daarmee wel het risico dat de leden het overwegend met elkaar eens zijn en er geen kritische feedback en tegenspraak plaatsvinden. Juist dat vinden wij elementair voor een RvA, om met een frisse blik en een ‘gezond kritisch tegengeluid’ naar de onderneming te kijken.

“Een goed ingerichte RvA geeft de hele organisatie een professionaliteitslift.”
Jan-Willem Onink

RVA Capabel hanteerde de volgende stappen om de juiste persoon te vinden voor de voorzittersfunctie:

1) Organisatieanalyse

Gesprekken met de DGA, met als doel de aandachtsgebieden te identificeren. Uit deze gesprekken  ontstond een beeld van hoe het bedrijf eruitziet: de onderscheidende producten en diensten, de toegevoegde waarde die ze daarmee leveren, de exploitatiecyclus en de risico’s daarbinnen, de concurrentiepositie, samenstelling en kwaliteit van het management, etc. En hoe de dagelijkse gang van zaken verloopt, hoe het bedrijf zich ontwikkelt en waar men naartoe wil. Uit deze analyse komen op hoofdlijnen ook de blinde vlekken naar voren, de aandachtsgebieden waarbinnen iemand van buitenaf zou kunnen helpen.

“Als een onderneming al jaren op dezelfde wijze wordt aangestuurd, liggen de karrensporen heel diep. Dan is het een hele kunst om het bedrijf uit die sporen te tillen en een afslag naar een andere koers mogelijk te maken. De RvA speelt daarin een cruciale rol.”
Marcel van der Sluijs, voorzitter RvA Wibro/Bogers

 

2) Opstellen RvA-profiel en -reglement

Op basis van de organisatieanalyse stelde RVA Capabel een profiel op van de kernpunten van het bedrijf en hoe de RvA idealiter samengesteld zou moeten zijn voor wat betreft kennis, kwaliteiten, competenties, ervaringen, persoonlijkheidskenmerken, etc. Geen uitgebreid verhaal, maar een ‘staccato’ opsomming van de gewenste kwalificaties.

Daarnaast werd het RvA-reglement opgesteld. Dit zijn de afgesproken spelregels, zoals aantal vergaderingen, wijze van vergaderen, rooster van aftreden, maximale leeftijd, vergoedingen, etc. Bovendien werd er een individuele Overeenkomst van Opdracht opgesteld voor elk RvA-lid.

3) Op zoek naar de juiste kandidaat

RVA Capabel stelde meerdere kandidaten voor uit haar ruime netwerk, dat bestaat uit ervaren (ex-) ondernemers en (ex-)bestuurders. Alle voorgestelde kandidaten hadden strategische ervaring in de bouwsector. Met deze kandidaten ging de DGA in gesprek. Een belangrijk moment, want naast het juiste profiel moet er ook een klik zijn met de ondernemer. Uiteindelijk viel de keuze van Fons de Weert op Marcel van der Sluijs vanwege zijn ervaring, zowel nationaal als internationaal, en bij de behoefte passende competenties.

4) Inzicht en begrip creëren

Het management van het bedrijf had de behoefte om de samenhang binnen de RvA in kaart te brengen. De DISC-gedragsanalyse als hulpmiddel leverde een mooi beeld op van de verschillende karakters van de leden, evenals van de sterke punten en de aanwezige aandachtspunten. Dit werkt niet alleen goed om inzicht te creëren, maar het zorgt ook dat de RvA-leden elkaar beter begrijpen en zaken makkelijker bespreekbaar maken.

 

Het resultaat

De kersverse RvA-voorzitter zorgt met zijn ervaring voor overzicht en senioriteit. Zijn eerste focus vanuit zijn adviesrol (dus geen uitvoering) is het bevorderen van de integratie van de twee bedrijven, het benutten van de synergetische effecten van de overname en het versterken van de organisatie op alle niveaus: operationeel, tactisch én strategisch.

“Eerst aandacht voor de menskant, daarna pas voor de praktische kant. Mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Dat je ze aan de hand neemt. En dat je echt naar ze luistert. Zo houd je mensen aan boord.”
Marcel van der Sluijs, voorzitter RvA Wibro/Bogers

Ervaring van de klant

“Marcel heeft een goede kijk op de bal. Hij is in staat om academisch te denken en tegelijk met beide voeten op de grond te blijven staan. Daar heeft RVA Capabel bij de werving nadrukkelijk op gelet. Ik voel me begrepen.”
Fons de Weert, eigenaar Wibro en Bogers Installatieburo

Ook een RvA oprichten? RVA Capabel helpt u graag.

Terug naar alle cases