Waarom hebben jullie gekozen voor een RvA?

Mijn collega Remco Besselink en ikzelf zijn beiden ondernemer. Ondernemend zijn is een hele goede eigenschap. De basis om een bedrijf te runnen! Tegelijkertijd kunnen wij soms ook overmoedig zijn. Wat opportunistisch in de benadering van vraagstukken. 

Daarom was het voor ons belangrijk dat we een club zouden verwelkomen die tegen ons zegt: ‘heb je er al eens op deze manier naar gekeken’. We organiseerden met behulp van RVA Capabel tegenspraak in onze organisatie. We zijn er heel blij mee.

Wat is het voordeel van het werken met een RvA?

Het antwoord op deze vraag zit al deels opgesloten in het eerste van de vorige vraag. Je creëert met ervaring, kennis en kunde van buiten je organisatie een andere kijk op zaken. En niet kortstondig of eenmalig, maar voor een voorgenomen periode van  – in ons geval – minimaal 2 jaar. Zo trekt de RVA met ons op en maken wij binnen ons MT afgewogen beslissingen.

Anders dan de rol van een Raad van Commissarissen beslissen wij zelf! Er is bij de RVA geen sprake van toezicht. Er komt niemand anders op de stoel van de ondernemer.

Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij het installeren van een RvA?

Kijk vooral goed naar de kandidaat RvA-leden. Zorg ervoor dat ze niet op jou of je directiecollega’s lijken. Zorg dat ze anders zijn, andere ervaringen hebben. Zo brengen zij makkelijker andere invalshoeken in de discussie.

Maak scherp wat je ‘blind spot’ is. Welke vraagstukken zijn er relevant binnen je strategie of bijvoorbeeld binnen de organisatie als geheel. Jan-Willem Onink van RVA Capabel heeft ons daar goed bij kunnen helpen.

Zorg er daarnaast voor dat je een klik hebt met je RvA-leden. Het is tenslotte geen incidenteel contact. Je gaat voor een langere periode met elkaar aan de slag. Dus dan moet het ‘schuren’ voor het beste resultaat, maar wil je tegelijkertijd een aangename samenwerking ontwikkelen. 

Terug naar alle cases