Onze adviseur Jan-Willem Onink heeft uit naam van RVA Capabel het ingenieurs- en adviesdienstenbureau ManEngenius geholpen bij het oprichten en bemensen van een Raad van Advies. ManEngenius wordt enthousiast van het samenbrengen van hun ervaren collega’s (85) met complexe projecten (o.a. verkeer, energietransitie, werktuigbouw en elektrotechniek). Algemeen directeur Jeroen Erkamp aan het woord:

Waarom hebben jullie gekozen voor een RvA?:
“Als directieteam zijn we vaak en succesvol in de operatie bezig. We hadden behoefte om meer toekomstgerichte discussies te voeren over thema’s als bijvoorbeeld marktontwikkeling en bedrijfscultuur. Onze RvA brengt ons waardevolle inzichten om vervolgens beleid vorm te geven”.

Wat is het voordeel van het werken met een RvA?
“Onze RvA ‘dwingt’ ons om meer over de lange termijn na te denken. Het disciplineert in de juiste zin van het woord. Alhoewel onze RvA-leden zonder omhaal de vinger op de zere plek leggen, gaat dat op een prettige manier, waar het hele directieteam zich goed bij voelt”.

Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij het installeren van een RvA?
“Als directie van ManEngenius zijn we samen met CEO Capabel niet over een nacht ijs gegaan. De klik moet er zijn om goed samen te kunnen werken. Wij vinden het belangrijk om ervaren mensen in de RvA op te nemen die zelf actief zijn in het bedrijfsleven. Dat is uitstekend gelukt! Zo is de input actueel en voor ons nog waardevoller”.

Terug naar alle cases