Waarom hebben jullie gekozen voor een RvA?

De belangrijkste reden voor Iveco Schouten om een Raad van Advies (RVA) in te richten was omdat onze DGA wat meer op afstand komt te staan: “Om toekomstige ontwikkelingen goed te blijven adresseren, hebben wij ervoor gekozen om een RVA in te richten.”

“RVA Capabel heeft ons daarbij ondersteund, door enerzijds in te zoemen op de relevante vraagstukken en deze goed scherp te krijgen en anderzijds een aantal passende kandidaten aan ons voor te stellen.”

Zo organiseerden wij objectief advies. Een klankbord binnen ons bedrijf voor vraagstukken op strategisch en tactisch gebied.

Overigens zien wij het ook als een voorportaal om op termijn wellicht een Raad van Commissarissen in te stellen. Op deze wijze kunnen wij ervaring opdoen hoe het is om te werken met gekwalificeerde mensen van buiten ons bedrijf.

Wat is het voordeel van het werken met een RvA?

Het belangrijkste voordeel voor ons is dat wij als directie van Iveco Schouten een paar keer per jaar uit de dagelijkse operatie getrokken worden.

Het feit dat een groep gecommitteerde mensen van buiten je bedrijf ‘meekijkt’, disciplineert in de goede zin van het woord. We worden dan gechallenged door mensen die niet gekleurd zijn door de dagelijkse operationele dingen.

Zo kijken we periodiek via een helicopterview naar ons bedrijf, waarbij het ons overigens ook vrij staat om tussen de bedrijven door met onze Raad van Advies te sparren over vraagstukken die ‘voorbij komen’.

Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij het installeren van een RvA?

Wat voor ons een aandachtspunt was, is hoe we een goede mix van drie kandidaten zouden kunnen realiseren. We wilden complementaire individuen, in die zin dat er verschillende disciplines aan boord zouden komen.

Daar zat ook toegevoegde waarde van RVA Capabel. Zij zijn specialist op dit terrein, hebben vaker dit proces meegemaakt en hebben een ruim netwerk van kandidaten beschikbaar.

Ondersteund door Jan-Willem Onink hebben wij met uitstekende kandidaten gesprekken gevoerd. Zij zouden stuk voor stuk een rol kunnen vervullen, waarbij we uiteindelijk keuzes hebben gemaakt op inhoud, maar ook op gevoel.

Dat laatste wordt met name gevoed door de klik die er moet zijn. Onderling, maar natuurlijk ook met directie en aandeelhouder.

De RvA is er niet voor even. Uitgangspunt voor ons is dat we voor een periode van drie jaar met elkaar gaan samenwerken. Dus wij zijn niet over een nacht ijs gegaan.

Terug naar alle cases