Geofoxx installeert RvA

We spraken dan ook met Boudewijn ter Haar, directeur van Geofoxx. Geofoxx is een veelzijdig bureau voor milieu-expertise met 70 professionals en 3 kantoren. Geofoxx heeft sinds 1 juli 2021 een nieuwe RvA: Peter Waterman partner bij CFO/CEO Capabel en een 2e persoon met veel ervaring in de branche, die uit het netwerk van CEO Capabel komt. Peter heeft Geofoxx ook geholpen met het opstellen van een reglement, zodat de verwachtingen voor beide partijen helder zijn. De RvA komt 4 x per jaar bijeen, maar heeft ook regelmatig contact tussen door. Boudewijn deelt ook 4 -wekelijks de financiële rapportage en de commerciële voortgang, om de betrokkenheid en de interactie te stimuleren.

Waarom een RvA?

Wat was de reden voor Boudewijn om een RvA in te stellen?: ‘Als ik het simpel samenvat dan is de toegevoegde waarde vooral om de directie scherp te houden’, aldus Boudewijn. ‘Het is prettig als mensen op enige afstand van het bedrijf, goede vragen stellen en toetsen of we echt, maar dan ook echt bezig zijn met datgene wat we beloofd hebben aan ons zelf en onze klanten’. Ook om een tunnelvisie te voorkomen. Ze kijken toch ook vanuit een andere bril en brengen daarmee nieuwe ideeën en oplossingen. ‘Het is ons extra geweten, een klankbord, een sparringpartner’. Ook brengt de RvA aanvullende kennis en een netwerk in.

Vinden van kandidaten

‘We hebben Peter Waterman gevraagd om in de RvA plaats te nemen omdat hij ons bedrijf heel goed kent. Hij heeft ons op interim basis enorm geholpen bij het verbeteren van onze inrichting en financiën. Nu we stabiel zijn hebben we dus een RvA opgericht. Ik heb CEO Capabel en Peter gevraagd om op zoek te gaan naar een tweede kandidaat in de RvA, omdat het toch een latente doelgroep is. De mensen die capabel zijn om in een RvA te zitten, vormen geen duidelijk aanwijsbare of zichtbare groep.  De zoektocht is toch heel anders dan bij regulier personeel. We zijn blij dat CEO Capabel daarom zo snel een geschikte kandidaat heeft gevonden.’

Terug naar alle cases